การตั้งค่าพื้นฐานก่อนการใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX
การใส่รูปภาพ
การสร้าง Web page
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อและขยายวัตถุด้วยโปรแกรม Flash
การปรับแต่งตัวอักษรด้วยโปรแกรม Flash
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบหมุนด้วยโปรแกรม Macromedia Flash MX
การสร้างภาพเคลื่นไหวแบบเส้นนำสายตาด้วยโปรแกรม Macromedia Flash MX
EDUCA 2018
บรรยากาศการเรียนการสอนประเมิน ว.PA