การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อและขยายวัตถุด้วยโปรแกรม Flash
การปรับแต่งตัวอักษรด้วยโปรแกรม Flash
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบหมุนด้วยโปรแกรม Macromedia Flash MX
การสร้างภาพเคลื่นไหวแบบเส้นนำสายตาด้วยโปรแกรม Macromedia Flash MX
การตั้งค่าพื้นฐานก่อนการใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX
การนำรูปภาพมาตกแต่งในหน้าเว็บไซท์ โปรแกรม Dream
EDUCA 2018